TRANG HỌC VIỆN TRANG THƯ VIỆN TRA CỨU OPAC TRA CỨU Z39.50
Tìm kiếm cơ bản
Sách
Tạp chí
Luận văn
Công trình nghiên cứu
Hội nghị - Báo cáo
Tài liệu multimedia
  Tra cứu OPAC Tạp chí
 
 

Tìm kiếm cơ bản Tìm kiếm chi tiết Tìm kiếm nâng cao
  Từ khóa  
  Tiêu đề     Bài viết  
     
   
HƯỚNG DẪN
1. Chọn tiêu đề, bao gồm: Đề mục, Nhan đề, Tác giả hoặc Tất cả (Nếu không muốn chọn tiêu đề nào).
  Ví dụ: Chọn tiêu đề là Đề mục
2. Nhập từ khóa cần tìm
  Ví dụ: Nhập từ khóa là Chúa Giêsu
3. Nhấn nút Tìm kiếm để tìm
4. Dò tìm trong danh sách Tiêu đề.
 
5. Chọn tiêu đề cần xem
  Ví dụ: Chọn tiêu đề là Charles de Foucauld: hành trình đến Tamanrasset
6. Dò tìm tài liệu trong danh sách tài liệu.
 
7. Chọn tài liệu
  Ví dụ: Chọn tài liệu Charles de Foucauld : hành trình đến Tamanrasset / Chatelard Antoine, Tiểu muội Chúa Giêsu
8. Chọn những yêu cầu cụ thể: Xem chi tiết, Marc, Dublin Core, xuất bản theo MarcXml hoặc Marc(ISO2709).